Khung ảnh ếch và heo

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:
– Vải dạ các màu

– Kéo, kim chỉ

– Bông
Bước 1:

– Cắt vải dạ hồng thành hai miếng đầu, một cái mũi, hai má, hai thân , hai cánh và một mắt cho chú heo.

– Cắt 3 miếng hình vuông (2 rỗng và 1 không rỗng) cùng những hình trang trí khác.

Bước 2:

– Khâu trái tim vào thân heo và khâu má, mắt, mũi cho phần đầu chú heo.


Bước 3:

– Khâu hai miếng thân lại với nhau rồi nhồi bông bông vào.


Bước 4:

– Tương tự, khâu hai miếng đầu lại với nhau rồi nhồi đầy bông vào các bạn nhé!


Bước 5:

– Ráp đầu và thân bé heo lại và đính thêm một cái nơ ở phần cổ.


Bước 6:

– Tiếp theo, mình may chập hai miếng khung hình vuông lại với nhau. May bốn cạnh bên trong và một cạnh bên ngoài.


Bước 7:

– Cuối cùng, các bạn may miếng hình vuông vào mặt sau rồi đính các phần trang trí lên mặt trước. Các bạn chú ý chỉ may 3 cạnh, chừa lại một cạnh để cho hình vào nhé!

Cùng lồng ảnh vào khung và ngắm thành quả thôi!


Các bạn nhớ đính cả dây nối giữa 2 phần khung ảnh để có thể treo lên nhé!

Nguồn: http://kenh14.vn/made-by-me/khung-anh-heo-con-dang-yeu-tang-nguoi-ay-20121013105828569.chn

Published by